Kasutustingimused

Mooncat Consulting OÜ e-poe kasutustingimused / müügitingimused.

1) Kasutustingimustes kasutatavad mõisted

 1. Tellija – Isik, kes viibib/on viibinud Ecomari (edaspidi MC) hallataval kodulehel ecomari.eu ja/või ostab/tarbib MC-i e-poe poolt müüdavaid Tooteid. Tellija võib olla kodulehel ja/või e-poes ning esitada/mitte esitada tellimusi kui registreeritud või registreerimata kasutaja.
 2. Kasutustingimused – E-poe/kodulehe kasutamisele kohalduvad tingimused, mis on kohustuslikud kõikidele kodulehel viibivatele ja kodulehe kaudu oste sooritavatele isikutele.
 3. Toode, Tooted – MC e-poe poolt müüdav (-ad) Toode (Tooted).
 4.  MC Juriidiline isik, kes müüb MC e-poes/kodulehel ecomari.eu Tooteid või Teenust.
 5. Müügitehing – E-poe/kodulehe kaudu Tellija ja MC vahel sõlmitav leping Toote ostu kohta.
 6. MC e-poes kasutatavad tähised: * – toode arvatakse peale laost otsa saamist MC kaubavalikust välja.

2) üldised tellimistingimused

 1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna ecomari.eu (edaspidi e-pood) omanik (edaspidi nimetatud MC) vahel e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad MC e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 3. MC on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. MC soovitab kasutustingimused aeg-ajalt üle vaadata, et olla kursis hetkel kehtivate kasutustingimustega. Kõik tehingud alluvad nende tegemise hetkel kehtivatele tingimustele. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.ecomari.eu/kasutustingimused Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja MC vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

3) Registreerimise kord

 1. MC e-poe püsikliendiks saamiseks peab Tellija registreerima ennast internetikeskkonna kasutajaks aadressil ww.ecomari.eu
 2. Registreerimiseks on vajalik täita ankeedis kõik tärniga tähistatud lahtrid.
 3. Peale registreerumist saadab MC Tellijale tema poolt määratud e-posti aadressile kirja, kus kinnitatakse, et ta on loonud MC e-poes endale konto.
 4. Peale kasutajakonto aktiveerimist saab Tellija enda poolt määratud kasutajatunnuse ja parooliga siseneda MC internetikeskkonda  ning esitada oma konto alt toodete tellimusi.
 5. MC e-poe kasutajaks registreerimisel on kliendil võimalik eelsalvestada oma kontaktandmeid ning tagantjärele vaadata oma eelmisi tellimusi.

4) Toodete tellimise kord

 1. Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end MC e-poe kasutajaks.
 2. Ostuprotsessi kirjeldus:
 3. Tellija valib soovitud Toote(d) ja määrab iga Toote koguse
 4. Kui tooted on valitud, liigub Tellija edasi ostukorvi ning valib Toodete kohaletoimetamise viisi.
 5. Tellija liigub lehel edasi vajutades nupule “VORMISTA TELLIMUS”.
 6. Vastavalt kohaletoimetamise viisi valikule täidab Tellija vajalikud lahtrid tellimuse kättesaamiseks.
 7. Tellija valib Toodete eest tasumise viisi ning kinnitab, et on tutvunud kasutustingimustega.
 8. Tellija kinnitab tellimuse vajutades nupule ’’TELLIN KOOS MAKSEKOHUSTUSEGA“ ning sooritab  valitud panga kaudu makse.
 9. Pärast makse sooritamist tuleb pangas vajutada nupule “Tagasi kaupmehe juurde”, sest vastasel juhul ei jõua tellimus kohale.
 10. Kõik e-poes näidatud Toodete hinnad on eurodes ja ilma transpordikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%.
 11. Tellitud Toodete hinnale lisandub Toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile (e.Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on MC-s võimalik tasuda internetipanga lingi abil või krediitkaardiga (VISA või Mastercard).
 12. Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100 %-lise ettemaksu puhul. Toodete väljasaatmisest ja sellest tulenevast tellimuse jõustumisest teatab MC Tellijat e-posti vahendusel.

E-posti vahendusel Tellijale saadetud tellimuse jõustumise kinnitusele lisandub ka kasutustingimuste dokument pdf kujul ning tagastamisavalduse tüüpvorm pdf kujul. Tellimuse arve (kus on kirjas tellimuse andmed ja muu info) saadetakse Tellijale koos tootega (NB! MC SOOVITAB Tellijal arve alles hoida, et tulevikus oleks võimalike pretensioonide lahendamine lihtsam ning kiirem).

5) Toodete kohaletoimetamine

 1. Tellitud Tooted toimetab MC Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuses valitud viisile: Itella SmartPost
 2. Juhul, kui Toote kohaletoimetamine ei ole võimalik ehk kui esinevad häired või on kauba puudus, on MC kohustatud Tellijat viivitamatult võimalikust pikemast Toote tarnimise perioodist informeerima tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-maili teel 2 tööpäeva jooksul alates tellimuse jõustumisest. Kui Tellija sellega nõustub, jätkab MC Tellimuse täitmist. Juhul, kui Tellija kaotab Toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi Toote ostmise vastu, on Tellijal õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktist 8) ning Tellija poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Tellijale.

6) Toodete kohaletoimetamise aeg

 1. Kuller toob Toote Teie poolt märgitud aadressile 1-5 tööpäeva, kuid mitte hiljem kui 7 tööpäeva jooksul tellimuse esitamisest alates. Kohaletoimetamisele eelnevalt võetakse Teiega ühendust sobiva kohaletoimetamise kellaaja kokkuleppimise suhtes.
 2. Itella Smart POST toob Toote(d) Tellija poolt valitud pakiautomaati Eesti piires järgmisel tööpäeval juhul, kui tellimus on vormistatud tööpäeval vahemikus 9.00 – 15.00. Tellimuse saabudes pakiautomaati saadetakse Tellija mobiilile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta SmartPosti pakiautomaadis 7 kalendripäeva, alates sõnumi saatmisest Tellija mobiilile ja/või e-posti aadressile. Kui selgub, et pakile ei ole võimalik tähtajal järgi minna on võimalik paki hoiustamisaega pikendada, helistades SmartPosti teenindustelefonile ning öelda uksekood ning päev, millal on võimalik pakile järgi minna. Kui Tellija pole 7 kalendripäeva jooksul pakile järel käinud, kuulub tellimus tühistamisele, ning tellimuse eest tasutud summa (millest on maha arvestatud kauba tagasisaatmise kulud) tagastatakse Tellija arveldusarvele hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul.
 3. Saartele toimetame kauba kohale 1-7 tööpäeva jooksul.

7) Tellimine ja Kohaletoimetamine väljapoole Eesti Vabariiki

 1. MC pakub võimalust tellida Tooteid väljapoole Eesti Vabariiki. Postimaksu tasub tellija.

8) Tarbija õigus tellimusest taganeda

 1. Tellijal on õigus Toodete tellimusest taganeda alates tellimuse tegemisest kuni Toodete kättesaamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul. 14 kalendripäevane tagastusõigus ei kehti toodetele, mille soovitatav äratarvitamise tähtaeg jõuab kiiresti kätte. Tagastamisõigust ei kohaldata toodetele, mille pakendit on avatud või rikutud. Tellimusest taganemiseks peab Tellija esitama MC-le avalduse või e-posti mari@ecomari.eu kaudu kasutades, kas taganemisavalduse tüüpvormi (mis saadetakse Tellija e-mailile peale tellimuse jõustumist) või esitades muu ühemõttelise taganemisavalduse taganemisõiguse alla kuuluva 14 kalendripäeva jooksul.
 2. Tellimusest taganemise kirjalikus avalduses peab Tellija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha. Sularaha tagasimakseid MC ei teosta.
 3. Juhul kui tellija taganeb tellimusest, kohustub Tellija tagastama kasutamata ning kahjustamata Tooted nende originaalpakendites (originaalpakend võib olla avatud, aga ei tohi olla muul viisil kahjustatud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest arvates.
 4. MC tagastab Tellijale tellimuse eest tasutud summa (millest on maha arvestatud kauba tagasisaatmise kulud) hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest arvates, tingimusel, et Tellija on selleks ajaks tagastanud ka Tooted. MC tagastab Tellijale ka saatmise kulud juhul kui taganemise põhjuseks on defektiga Toode.
 5. Tagastamisele kuuluva toote halvenemise korral vastutab Tellija toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda toote olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tellija käsitsema ja kasutama toodet üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Juhul, kui Tellija poolt tagastatud Toodet on halvendatud, on MC-l õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni Toote müügihinnani sõltuvalt Toote väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha Tellijale tagastavast summast.
 6. MC ei vastuta Tellija tingitud Toote kahjustamise eest; defektide eest, mis on tekkinud Toote mittesihipärasest kasutamisest; Toote loomuliku füüsilise kulumise eest Toote tavapärasel kasutamisel; Toote kasutamisest tingimustes või viisil, mille puhul saab eeldada tavapärasest kiiremat kulumist; muudel seaduses sätestatud juhtudel.
 7. Tellijal, kes valis toote kohaletoimetamise viisiks Itella SmartPosti, on võimalus 14 kalendripäeva jooksul toode MC-le läbi SmartPosti tagastada. Toote saab tagastada üle Eesti asuvatest SmartPOSTi pakiautomaatidest sama uksekoodiga, mis oli kättesaamisel. Sellest tulenevalt soovitab MC Tellijal säilitada Itella SmartPosti poolt saadud uksekoodi SMS teade kuni 14 kalendripäevase tagastusperioodi lõpuni. MC tagastab toote kättesaamisel Tellijale tellimuse eest tasutud summa, millest on maha arvatud toote tagastamisega seotud kulud. Kui toote tagastamine on seotud sellega, et toode on defektiga, siis kannab toote tagastamisega seotud kulud MC.

9) Tellija õigused ja pretensioonide esitamine

 1. Tellijal on õigus tellida Tooteid e-poes MC poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.
 2. Tellijale saadetav Toode peab olema korrektne ja komplektne ning vastama MC poolt fikseeritud tingimustele.
 3. Tellijal on õigus esitada toodet puudutavaid pretensioone MC-le e-posti aadressile: mari@ecomari.eu 2 aasta jooksul Toote kättesaamisest arvates, aga mitte hiljem kui 2 kuu jooksul alates puuduse ilmnemisest. Pretensiooni avalduses peab Tellija ära märkima järgnevad andmed:
 4. Nimi ja kontaktandmed
 5. Kaebuse esitamise kuupäev
 6. Toote defekti ja/või puuduse kirjelduse; võimalusel lisama fotod
 7. Võimalusel ka arve (mille Tellija sai koos kaubaga) numbri
 8. Kui Toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, on Tellijal õigus müügitehingust taganeda ja Toode MC-le tagastada. MC kohustub tagastama müügitehingu alusel tasutud ostusumma ja tagasisaatmisega seotud kulud 14 kalendripäeva jooksul arvates põhjendatud taganemisavalduse saamisest.
 9. Tellijal on õigus Toodete tellimusest taganeda vastavalt punktile 8.

10) Tellija kohustused

 1. Vastavalt transpordiviisi valikule täidab Tellija tellimuse vormistamisel vajalikud tärniga tähistatud lahtrid.  Tellija on kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed ning veenduma nende õigsuses.
 2. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud ei garanteeri MC Toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab MC Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.
 3. Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus MC-i e-poe kasutustingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.
 4. Tellija on kohustatud tasuma kaupade eest ja võtma need vastu käesolevates kasutustingimustes sätestatud korras.
 5. Tellija, kes teeb ostu antud e-poest, kohustub pidama kinni käesolevatest kasutustingimustest ja muudest tingimustest, mis on esitatud antud e-poes ning Eesti Vabariigi õigusaktides.

11) MC kohustused

 1. MC kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Toote(d).
 2. MC kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.
 3. MC kohustub Tellija pretensiooni lahendama 15 kalendripäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.
 4. MC kohustub parandama/välja vahetama Toodete praakeksemplarid. MC vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas Toote üleandmisel Tellijale. Küsimuste tekkimisel helistage tööpäeviti kella 9.00 – 15.00 klienditoe telefonil +372 51 69174 või kirjutage e-posti aadressile: mari@ecomari.eu

12) Isikuandmete kaitse, Privaatsuspoliitika

 1. Kõiki MC e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
 2. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Kogu vastutus nende isikuandmete eest lasub pangal, mille teenuseid kasutab Tellija.
 3. MC kinnitab, et Tellija poolt sisestatud isikuandmeid käsitletakse ainult kauba ostmisel MC-i e-poest ning turunduse (v.a juhul, kui Tellija ei soovi igakuist uudiskirja pakkumist või tühistab selle valiku hiljem) ja otseturunduse eesmärgil (juhul, kui Tellija ei soovi, et tema e-maili või telefoninumbrit kasutatakse otseturunduse eesmärgil, peab sellest informeerima MC-i). MC kohustub mitte avaldama Tellija isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a MC-i partneritele, kes osutavad kauba tarnimise või muid Tellija tellimuse nõuetekohase täitmisega seotud teenuseid. Kõikidel muudel juhtudel võib Tellija isikuandmeid avaldada kolmandatele isikutele ainult Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
 4. Selleks, et Tellijal oleks võimalus teha oste täisväärtuslikus e-poes, sisestab MC Tellija arvutisse (seadmesse) infot – “küpsiseid”. Sisestatud infot kasutab MC Tellija kui endise e-poe külastaja tuvastamiseks, info säilitamiseks ostukorvi pandud kauba kohta, andmete kogumiseks kodulehekülje külastatavuse kohta jne. Tellijal on võimalus vaadata üle, millist infot (“küpsiseid”) on MC sisestanud ja Tellija võib kustutada osad või kõik sisestatud “küpsised”. Tellijal on samuti õigus mitte nõustuda, et infot (“küpsiseid”) sisestatakse ja kasutatakse tema arvutis (seadmes), kuid sellisel juhul võivad teatud e-poe funktsioonid olla Tellijale kättesaamatud. Tellija, aktsepteerides neid tingimusi, nõustub, et tema arvutisse (seadmesse) sisestatakse infot. Selle nõusoleku võib Tellija igal ajal tühistada, muutes oma brauseri seadistusi.
 5. MC on isikuandmete vastutav töötleja, ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

13) Vääramatu jõud

a MC ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida MC ei saanud mõjutada ning mille saabumist MC ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 1. MC ei vastuta kauba mittetähtaegse kohaletoimetamise eest, kui toodet või tooteid ei tarnita või tarnitakse mitteõigeaegselt Tellija süül või Tellijast sõltuvate asjaolude tõttu.

14) Diskleimer

 1. Pildid ja videod on illustratiivse tähendusega (NB! Toote kirjelduses olev info on alati korrektsem infost, mida võib Tellija näha piltidelt.
 2. Toodete andmeid ja infot uuendatakse regulaarselt. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib MC e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhtul MC e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Toote info võib olla pärast viimast külastust uuenenud. Soovitame kontrollimiseks alati võtta meiega ühendust tööpäeviti kella 9.00 – 15.00 läbi meie klienditoe telefoni 5169174
 3. MC vabastatakse ükskõik millisest vastutusest neil juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Tellija, eirates MC-i soovitusi ja oma kohustusi, ei tutvunud käesolevate kasutustingimustega vaatamata sellele, et vastav võimalus Tellijale anti.
 4. MC jätab endale õiguse loobuda müügist, kui Tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 2,99 € maksev Toode on järsku müügis 1 €, on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et Tellija peaks aru saama, et tegemist on veaga ja Toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).
 5. Kui e-poes on muudetud hindu pärast Tellija poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub MC tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

15) Lõppsätted

 1. Käesolevad eeskirjad on koostatud juhindudes Eesti Vabariigi õigusaktidest.
 2. Käeolevates kasutustingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 3. Tekkinud vaidlused Tellija ja MC vahel, seoses toodete tellimise ja ostmisega MC e-poe vahendusel, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Tellijal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaebuste komisjoni Tarbijakaitseameti kaudu või kohtusse. Tarbijakaebuste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti koduleheküljel (http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/kontakt). Tarbijakaebuste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Kaebuse läbivaatamine Tarbijakaebuste komisjonis on pooltele tasuta.

16) Lisa (NB! MC saadab sama avalduse pdf kujul ka Tellija e-postile, kui Tellija tellimus on jõustunud.

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm

(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)

— Kellele: „”

— Käesolevaga taganen/taganeme (*) lepingust, mille esemeks on järgmine asi (*) / järgmine teenus (*)

— Tellimuse esitamise kuupäev (*) / asja kättesaamise kuupäev (*)

— Tarbija nimi / tarbijate nimed

— Tarbija aadress / tarbijate aadressid

— Tarbija pangakonto number ja pangakonto valdaja nimi:

— Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil)

— Kuupäev

(*) Mittevajalik maha tõmmata.

(Viimati muudetud: 10.03.2016)